Regulamin

Regulamin Kociary
Zasady przyjmowania zwierząt i działania hotelu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z każdym z punktów. Poniższe wymagania są stosowane do wszystkich gości hotelu. Nie mają na celu utrudnienia Wam i Waszym zwierzakom życia, są stosowane w trosce o bezpieczeństwo zwierząt i Wasze dobre samopoczucie.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia kota, jeśli właściciel odmówi zapoznania się z zasadami obowiązującymi w naszym hoteliku i ich przestrzegania!

1. Wymagane dokumenty identyfikacyjne

Obowiązkowo dostarczamy Książeczka zdrowia /Paszport z udokumentowanymi wpisanymi szczepieniami. Dokument będzie potwierdzeniem sterylizacji i odrobaczania oraz może być potrzebny w razie interwencji weterynaryjnej.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających tożsamość i stan zdrowia kota zwierzę nie będzie przyjęte.

2. Formularz informacyjny

Prosimy poświęcić czas i wypełnić formularz, który wyślemy Wam pocztą elektroniczną. Ma on na celu przedstawienie waszego zwierzaka w celu jak najlepszego zrozumienia jego potrzeb.

Formularz wysyłamy mailem po potwierdzeniu rezerwacji!

3. Umowa o powierzeniu zwierzęcia pod opiekę

Oczekujemy, że właściciele zwierząt obowiązkowo podpiszą „umowę o powierzeniu zwierzęcia pod opiekę”.

Umowę wysyłamy mailem po potwierdzeniu rezerwacji, aby można było się z nią zapoznać i podpisujemy w czasie przekazania zwierzęcia.

4. Przegląd kota

Przed przyjęciem „przeglądamy” kota w celach upewnienia się, że jest fizycznie zdrowy, nie ma pasożytów i jest ogólnie w dobrej kondycji.

5. Nie przyjmujemy kotów

  • Agresywnych wobec ludzi i innych zwierząt
  • Kotek w rui
  • Kotów z wyraźnymi symptomami chorobowymi (patrz punkt 6 „choroby kota”)
  • Kotów z pozytywnym wynikiem FELV (wirus Białaczki kotów)
  • Zwierząt bez wymaganych szczepień i potwierdzających ich dokumentów.
  • Kociąt poniżej 4 miesiąca życia.
  • Koty i kotki niekastrowane przyjmujemy tylko w szczególnych wypadkach

6. Choroby, Leki, Szczepienia, Sterylizacja, Pasożyty kotów

Nie akceptujemy kotów chorych na infekcje wirusowe, bakteryjne lub pasożytnicze. Polegamy głównie na wywiadzie i uczciwości właścicieli, jednakże zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzaka w przypadku zaobserwowania biegunki, stanu zapalnego oczu, kaszlu, kataru, stanów letargicznych, świądu, brudnej i skołtuniałej sierści oraz innych niepokojących objawów chorobowych.

Choroby przewlekłe

Przyjmujemy koty z chorobami przewlekłymi niezakaźnymi pod warunkiem ze kot jest regularnie leczony i skonsultowany weterynaryjne a lekarz weterynarii nie wyrazi przeciwwskazań do pobytu w hotelu.

Leki

Wypełniając ankietę, poinformuj nas czy Twój zwierzak przyjmuje regularnie leki. Wszystkie leki powinny być dostarczone ze zwierzęciem z dokładna opisem dawki i instrukcja podawania zalecana przez weterynarza.
Leki podajemy tylko kotom nieagresywnym.

Szczepienia

Kot musi posiadać ważne szczepienia z grupy F4 (Feline Herpes, Feline Calcivirus, Feline Panleukopenia i Feline Leukaemia Virus. Szczepienia powinny być aktualne, to znaczy odnowione w zalecanych okresach.

Sterylizacja/Kastracja

Z zasady przyjmujemy tylko koty sterylizowane/kastrowane. W szczególnych wypadkach Istnieje możliwość przyjęcia niesterylizowanych kocurów poniżej 12 miesięcy życia. Koty niesterylizowane nie będą wypuszczane do strefy wspólnej i będą izolowane od innych zwierząt. Właściciel takiego zwierzaka będzie obciążony, dodatkowa oplata, czyszczenia i neutralizacji pozostawionego w boksie zapachu.

Przeciwdziałania pasożytom i robakom

Wszystkie koty przed przyjęciem do hotelu muszą być odrobaczone, przez podanie środków takich jak Frontline, Cestal. Odrobaczanie powinno być udokumentowane w książeczce zdrowia kota przez weterynarza lub samodzielnie przez właściciela (data, nazwa środka, seria).

W przypadku niepodania przez właściciela środków odrobaczających oferujemy taką usługę, za dodatkowa oplata.

Pchły, Kleszcze, Świerzb drażniący

Nie przyjmujemy kotów zapchlonych i z kleszczami oraz wykazujących objawy świerzbu drażniącego. Jeśli kot nie posiada obroży przeciw pchłom i kleszczom zalecamy 3 dni przed przyjęciem zastosowanie środka w kroplach.

Oglądamy wszystkie zwierzęta, ale możemy coś przeoczyć. W przypadku gdy pojawią się pchły lub roztocza w trakcie pobytu u nas, kosztem interwencji weterynaryjnej będzie obciążany właściciel.

FELV (Wirus Białaczki Kotów)

FELV jest choroba zakaźną, nieuleczalną, powszechnie występująca wśród kotów i zagrażającą życiu zwierząt. Koty nieszczepione na FELV lub z pozytywnym wynikiem FELV nie są przyjmowane.

W szczególnych przypadkach dopuszczamy możliwość przyjęcia kota nieszczepionego, ale z negatywnym wynikiem testu FELV (test z krwi) wykonanego przed przyjęciem do hotelu pod warunkiem ze zwierzę jest niewychodzące i nie miało w międzyczasie kontaktu z innymi kotami. Koty takie nie będą dopuszczane do strefy wspólnej i kontaktu z innymi pensjonariuszami.

7. Zwiedzanie hotelu

Ze względu na spokój naszych lokatorów prosimy o nienaleganie na zwiedzanie miejsca pobytu zwierząt. Nie jest to konieczne, ponieważ na bieżąco kontaktujemy się właścicielem, wysyłając zdjęcia jego kociaka.

8. Stres związany z pobytem w hotelu

Koty są z natury zwierzętami wrażliwymi i każda zmiana w ich otoczeniu (np. brak znajomych ludzi, zmiany w harmonogramie, przechodzenie do nowego środowiska, pogoda, hałas itp.) może powodować u nich stres. Sposób, w jaki każdy kot reaguje na zmiany, różni się formą i czasem trwania w zależności od zwierzęcia. Reakcje na stres mogą obejmować: chęć ukrywania się, brak apetytu (2-3 dni), odmowa korzystania z kuwety (2-3 dni), biegunka, lekkie objawy przeziębienia, objawy urologiczne.

Każdy zwierzak będzie obserwowany przez nas pod kątem tych objawów a właściciel informowany na bieżąco.

9. Adaptacja

Niestety koty generalnie nie lubią zmian, ale zdecydowanie lepiej aklimatyzują się w nowym miejscu lepiej w otoczeniu, które wydziela znajome zapachy, więc zalecamy przewiezienie kota z kilkoma ulubionymi zabawkami, własną kuwetą, kocykiem, częścią garderoby właściciela.

Duże znaczenie ma ulubiona karma i wypełnienie kuwety.

10. Karma

Zdecydowanie zalecamy przywiezienie własnej karmy, zapakowanej w porcje i opisanej w ilości +20% ilości, która zazwyczaj konsumuje wasz kot. Na życzenie możemy karmić kota karma mokra, sucha lub mięsem za dodatkowa oplata.

11. Karmienie kotów

Karmienie odbywa się w godzinach 9:00 – 19:00. Jeśli nie sprecyzowano inaczej, karma jest podawana 3 razy w wymienionym czasie (jeśli właściciel nie stosuje zasady „pełnej miski”). 

Jeśli zwierzę wymaga dodatkowego karmienia poza wymienionym czasem, naliczana dodatkowa oplata. 

Metodę karmienia należy opisać w naszym formularzu. Koty na dietach specjalnych są karmione dokładnie według wytycznych właściciela. 

Jeśli kot nie przyjmie pokarmu w czasie 48 godzin, dalsze postępowanie będzie konsultowane z właścicielem i weterynarzem.

12. Żwirek i kuweta

Używamy głownie żwirków ekologicznych na bazie roślinnej. Jeśli wasz kot może mieć problem z akceptacją innego żwirku niż używany przez was prosimy o wpisanie w formularzu rodzaju używanego żwirku.

W przypadku problemów z akceptacją naszej kuwety zapewnimy rodzaj żwirku używanego przez waszego zwierzaka.

13. Strefa wspólna

Do strefy wspólnej wypuszczamy koty pojedynczo lub w grupie, jeśli koty pochodzą z jednego domu. Zezwalamy na kontakt z innymi zwierzętami tylko za zgoda właściciela. Zgody takiej udziela się w formularzu.

Zwierząt nie zostawiamy samych i bez nadzoru w strefie wspólnej. Nie wymuszamy socjalizacji lub korzystania samodzielnie z wybiegu, a zwierzęta czujące się niepewnie wracają do swoich pokoików.

14. Higiena w pokojach

Każdy boks jest dezynfekowany środkami przyjazdami dla zwierząt przed przyjęciem nowego gościa. Staramy się maksymalnie zneutralizować poprzednie zapachy stosując ozonowanie. Stan boksów jest sprawdzany i nieczystość są usuwane na bieżąco. Miski na pokarm i wodę są opróżniane i myte codziennie. Dezynfekujemy i myjemy ręce po każdym kontakcie ze zwierzęciem.

15. Wyposażenie pokoi

Każdy boks posiada obowiązkowo: miski na wodę i pokarm, kuwetę z przyjaznym podłożem, kryjówkę, drapak. Inne dodatki takie jak półki, siedziska są dodawane bazując na naszej pomysłowości.

16. Nadzorowanie zwierząt

Zwierzęta odwiedzamy minimum 5 razy dziennie. Robimy to częściej, ale przyjęliśmy minimum celem lepszej organizacji pracy. Sprawdzamy, czy koty jedzą i pija i zachowują się naturalnie, sprawdzamy stan higieny, czyścimy kuwety. Sprawdzamy czy elementy wyposażenia nie są uszkodzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu zwierzęcia.

17. Fizyczne Interakcje ze zwierzętami

Jeśli właściciel wyrazi zgodę (w formularzu) na głaskanie i inne pieszczoty dostarczymy waszemu pupilowi tyle samo czochrania i zabawy, ile oferujemy naszym własnym zwierzakom.

18. Interwencja Weterynaryjna

Jeśli stwierdzimy, że zwierzę wymaga interwencji weterynaryjnej, w pierwszej kolejność będziemy starać się skontaktować z właścicielem w celu akceptacji procedury i kosztów. Hotel będzie się starał zabrać zwierzę do weterynarza, u którego zwierzę jest leczone, jeśli nie będzie to możliwe, do weterynarza współpracującego z hotelem. Jeśli kontakt z właścicielem nie będzie możliwy, zasięgniemy porady weterynaryjnej bazując na naszym doświadczeniu i kontaktach. Koszty interwencji weterynaryjnej pokrywa właściciel.

19. Koty porzucone w naszym hotelu

Zwierzę przechodzi na własność hotelu, a sytuacja ta równoznaczna jest z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela, jeśli właściciel zwierzęcia w terminie 7 dni od ustalonej daty odbioru: nie odbierze zwierzęcia, nie skontaktuje się z hotelem, nie będzie odbierał telefonów lub odpowiadał na e-maile ignorując próby skontaktowania się z nim przez obsługę hotelu. Będziemy działać bazując na Ustawie o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1)

20. Zwierzęta z interwencji / sytuacje nagłe

Nasz hotelik nie przyjmuje zwierzaków znalezionych, chorych, potraconych lub pozostawionych po utracie właściciela. W takich przypadkach staramy się podać namiary na organizacje zajmujące się takimi zwierzętami.

Niestety nie mamy warunków, aby świadczyć usługi jako pogotowie interwencyjne nawet na krótki okres.

21. Inne usługi

Prowadzimy tez inne usługi związane z zarówno transportem jak i opieka nad zwierzętami. Zobacz katalog usług w sekcji cennik.

Opinie naszych klientów